تبدیل غیرهم مرکز

اندازه mmضحامت mmکاربرد
90-633BD
110-633/2BD
110-903/2BD
125-1103/2BD
160-1103/2BD
به ما رای دهید
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)