تبدیل غیر هم مرکز

اندازه mmضخامت mmتوضیحاتناحیه کاربرد
90*1103.2یک سر سوکتBD
63*1103.2یک سر سوکتBD
63*903.2یک سر سوکتBD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)