آدرس: تهران، خیابان فتحی شقاقی، نرسیده به شهید گمنام، پلاک ۱۴۳، طبقه اول

 

تلفن: ۸۸۰۱۴۹۲۳ – ۸۸۰۱۴۹۱۵-
۸۸۰۱۴۹۱۲ – ۸۸۰۱۴۹۰۶

همراه: ۰۹۱۲۴۱۴۸۷۸۵