زانو 90 درجه

اندازه mmسایز mmضخامت mmتوضیحاتناحیه کاربرد
6390*633یک سر سوکتB
6390*633دو سر سوکت B
9090*903یک سر سوکتBD
9090*903دو سر سوکتBD
11090*1103.2یک سر سوکتBD
11090*1103.2دو سر سوکتBD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)