سه راهی تبدیل 45 درجه

اندازه mmضخامت mmتوضیحاتناحیه کاربرد
45*63*1103.2دو سر سوکتBD
45*63*1103.2سه سر سوکت BD
45*63*903.2دو سر سوکتBD
45*63*903.2سه سر سوکتBD
45*90*1103.2دو سر سوکتBD
45*90*1103.2سه سر سوکتBD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)