سه راهی 45 درجه

اندازه mmسایز mmضخامت mmتوضیحاتناحیه کاربرد
6345*63*633دو سر سوکتB
6345*63*633سه سر سوکتB
9045*90*903دو سر سوکتBD
9045*90*903سه سر سوکتBD
11045*110*1103.2دو سر سوکتBD
11045*110*1103.2سه سر سوکتBD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)