سه راه 45 درجه

اندازه mmضحامت mmکاربرد
633B
903BD
1103/2BD
1253/2BD
1604BD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)