سه راه 87/5 درجه

اندازه mmضحامت mmکاربرد
633B
903BD
1103/2BD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)