سیفون

اندازه mmسایز mmضخامت mmتوضیحاتناحیه کاربرد
63135*633یک سر سوکتB
90135*903یک سر سوکتBD
110135*110*1103.2یک سر سوکتBD
11045*110*1253.2یک سر سوکتBD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)