لوله و اتصالات پلی پروپیلن

قطر خارجی mmقطر معادل mmقطر داخلی mmضخامت mmآب دهی lit/mوزن واحد طول kg/m
201/213/23/40/1370/172
253/416/24/20/2160/226
32121/25/20/3530/434
4011/426/66/70/5560/671
5011/233/28/40/8661/050
6324210/51/3851/650
7521/25012/51/9632/340
90360152/8273/360
110473/2184/2085/040
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)