نمایشگاه تهران


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  زمان برگزاری : ۶ لغایت ۹ مرداد ۱۳۹۸