کلاهک سه کاره

اندازه mmضحامت mmکاربرد
125-110-903B